Zarząd

Krzysztof Morawski – Prezes Fundacji

Grażyna Krasnowska-Oracz – członek zarządu

Mirosław Ruciński – członek zarządu