Home

Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP

Nasza działalność

Związek działa na rzecz skutecznej realizacji celów statutowych swoich członków, a także w obronie interesów pracowników drogownictwa i jednostek współdziałających w budowie i utrzymaniu dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych.

Jesteśmy związkiem zawodowym działającym w obszarze …

Nasza działalność

Początki ruchu związkowego w drogownictwie sięgają roku 1906. Natomiast naszej działalności roku 1983, wtedy z inicjatywy zakładowych organizacji związkowych powołano w Opolu „Komitet Założycielski Federacji Związków Zawodowych Drogownictwa”. W pierwszym kwartale 1984 Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Federację ZZ Drogownictwa. W latach 1992 – 1994 związki zawodowe zrzeszone w Federacji przekształciły organizację w jednolity związek. Przyjęto nazwę Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa Rzeczypospolitej Polskiej. 

Związek nawiązuje w swojej działalności do tradycji ruchu zawodowego drogownictwa, w tym do tradycji Związku Zawodowego Pracowników Dróg Kołowych RP im. „Marszałka Piłsudskiego”, Związku Zawodowego Pracowników Dróg Kołowych RP, Związku Zawodowego Pracowników Drogowych RP. Jesteśmy następcą prawnym: Związku Zawodowego Transportowców i Drogowców, Federacji Związków Zawodowych Drogownictwa RP oraz Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Pracowników Zakładów Transportu i Maszyn Drogowych. 

Związek działa na rzecz skutecznej realizacji celów statutowych swoich członków, a także w obronie interesów pracowników drogownictwa i jednostek współdziałających w budowie i utrzymaniu dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych.

Władze związku

Prezydium

Krzysztof Morawski, Przewodniczący Związku, Przewodniczący Zarządu Krajowego
Tomasz Kryś, Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego
Małgorzata Iwaniak, Członek Zarządu Krajowego / Łódź

Zarząd krajowy

Zbigniew Augustyniak, Członek Zarządu Krajowego / Wrocław
Rafał Pydych, Sekretarz Zarządu Krajowego
Halina Kurzawa, Członek Zarządu Krajowego / Łódź
Jarosław Niemkiewicz. Członek Zarządu Krajowego / Białystok
Grażyna Krasnowska-Oracz, Członek Zarządu Krajowego / Kielce
Kamil Stępień, Członek Zarządu Krajowego / Bydgoszcz
Maria Szostak, Członek Zarządu Krajowego / Warszawa
Wioletta Woszczyk, Członek Zarządu Krajowego / Warszawa

Komisja rewizyjna

Mirosław Remigiusz –Ruciński – przewodniczący komisji rewizyjnej
Bożena Białecka – członek komisji rewizyjnej
Andrzej Krauza – członek komisji rewizyjnej

Chcesz do nas dołączyć?

Z życia Związku - aktualności

Szkolenie z zakresy prawa pracy i ZFŚS

W dniach 8 i 9 marca odbyło się spotkanie członków ZZPD RP – Sekcji pracowników GDDKiA. Z oddziałów, w których pracownicy zrzeszeni są w związku zwykle przyjechały po dwie osoby. Celem spotkania było szkolenie w zakresie zagadnień związanych z wprowadzeniem oraz funkcjonowaniem regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w GDDKiA i ustawy o ZFŚS. Omówione zostały […]

biuro@drogowcy.org.pl

ul. Instytutowa 1 (Budynek Podkowa) 03-302 Warszawa

+48 734140726