Wzory druków organizacyjnych

Druki powołanie jednostki organizacyjnej Związku

wzory uchwał „założycielskich”

wzór uchwały „utworzenie jednostki”

wzór uchwały „przystąpienie jednostki”

Druk deklaracji członkowskiej

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska dla pracowników GDDKiA

Pozostałe druki do pobrania

Ankieta statystyczna jednostki (zarządu)

Ordynacja wyborcza Zarząd Zakł., Międzyzakł., Terenowy

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze

Logo Związku

Druk firmowy