O nas

Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP zrzesza pracowników drogownictwa i jednostek współdziałających w budowie i utrzymaniu dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych. Jesteśmy ogólnokrajową organizacją związkową w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Związek nawiązuje w swojej działalności do tradycji ruchu zawodowego drogownictwa, w tym do tradycji Związku Zawodowego Pracowników Dróg Kołowych RP im. „Marszałka Piłsudskiego”, Związku Zawodowego Pracowników Dróg Kołowych RP, Związku Zawodowego Pracowników Drogowych RP.
Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP jest następcą prawnym: Związku Zawodowego Transportowców i Drogowców, Federacji Związków Zawodowych Drogownictwa RP oraz Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Pracowników Zakładów Transportu i Maszyn Drogowych.