Jak założyć związek zawodowy?

Jeśli na którekolwiek z poniższych pytań odpowiesz „nie”, a chciałbyś coś zmienić w swoim miejscu pracy lub obronić się przed nieuczciwym pracodawcą, wstąp do naszego Związku lub załóż jednostkę organizacyjną naszego Związku.

Kiedy już zdecydowałeś się na działalność związkową, a w Twoim zakładzie pracy nie ma organizacji związkowej lub istniejąca nie odpowiada Tobie, możesz: przystąpić do nas lub zebrać co najmniej trzy osoby. Razem powołajcie komitet założycielski organizacji związkowej i utwórzcie ją.

Kiedy już wybierzesz termin założenia organizacji, zorganizuj zebranie zainteresowanych. Zebranie zorganizuj poza godzinami pracy, a nawet zakładem pracy.
Najlepiej poproś o pomoc kogoś doświadczonego. Pomogą ci w tym nasze organizacje i działacze ZZPD RP, możesz też skontaktować się z nami w Warszawie.

Wypełnijcie druki związkowe – znajdziecie je w zakładce Druki związkowe. W ciągu 7 – 14 dni od tego czasu złóż do nas wnioski.

Po rejestracji grupy dokonaj z innymi członkami związku zawodowego wyboru członków organów statutowych możecie skorzystać z uprawnień określonych w art. 30 i 32 ustawy o związkach zawodowych, o ile Wasz związek spełnia te wymogi.

Po otrzymaniu postanowienia Zarządu Krajowego ZZPD RP powiadomcie o istnieniu związku zawodowego pracodawcę wraz z określeniem ilości członków (nie ujawniajcie ich listy), ma to znaczenie przy ustaleniu reprezentatywności i innych uprawnieniach związkowych.

  • Czy w Twoim zakładzie pracy wszyscy pracownicy są właściwie traktowani?
  • Czy jesteś zadowolony z wynagrodzenia?
  • Czy jesteś zadowolony z warunków pracy?
  • Czy jesteś dobrze traktowany przez swojego pracodawcę?
  • Czy jesteś dobrze traktowany przez swoich przełożonych?
  • Czy w Twoim miejscu pracy przestrzega się przepisów BHP?
  • Czy w Twoim miejscu pracy przestrzega się wykorzystania funduszu socjalnego?
  • Czy Twój pracodawca wypełnia wszystkie obowiązki wobec pracowników?
  • Czy zmiany organizacyjne dokonywane przez pracodawcę zapewniają Ci poczucie bezpieczeństwa i stabilności?