Dokumenty związku, konsultacje

Projekty aktów prawnych przesyłamy drogą elektroniczną na zgłoszone adresy członków związków – pracowników drogownictwa, z prośbą o zgłoszenie opinii, uwag.

Zgłoś swój adres mailowy z podaniem jednostki organizacyjnej związku, wówczas bedziesz od nas otrzymywał projekty aktów prawnych do opiniowania.

Prześlij zgłoszenie: biuro@drogowcy.org.pl

PROJEKTY PRZESŁANE DO OPINIOWANIA:

Projekt programu „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”.
Projekt ten jest jednym z pięciu zagadnień jakie będą negocjowane na forum Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Pozostałe dokumenty opiniowane i uzgadniane znajdują się w zakładce „Akty prawne opiniowane przez Związek”