Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez ZZPD RP
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP z siedzibą w Warszawie (03-302) przy ul. Instytutowej 1, KRS 0000199777 NIP: 522-10-14-322, REGON: 001103417, e-mail: zzpd@drogowcy.org.pl, tel. +48226751270, zwane dalej ZZPD RP.
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji działań statutowych ZZPD RP, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w pkt 2.
4. W związku z przetwarzaniem przez ZZPD RP Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.
5. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać elektronicznie na adres e-mail: zzpd@drogowcy.org.pl lub pisemnie pocztą, na adres wskazany w pkt 1. Informujemy, że wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pomocy i usług świadczonych przez ZZPD RP, a także z praw związanych z przynależnością do ZZPD RP.