Historia – kim jesteśmy

Początki ruchu związkowego w drogownictwie sięgają roku 1906. Natomiast naszej działalności roku 1983, wtedy z inicjatywy zakładowych organizacji związkowych powołano w Opolu „Komitet Założycielski Federacji Związków Zawodowych Drogownictwa”. W pierwszym kwartale 1984 Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Federację ZZ Drogownictwa.
W latach 1992 – 1994 związki zawodowe zrzeszone w Federacji przekształciły organizację w jednolity związek. Przyjęto nazwę Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Związek nawiązuje w swojej działalności do tradycji ruchu zawodowego drogownictwa, w tym do tradycji Związku Zawodowego Pracowników Dróg Kołowych RP im. „Marszałka Piłsudskiego”, Związku Zawodowego Pracowników Dróg Kołowych RP, Związku Zawodowego Pracowników Drogowych RP. Jesteśmy następcą prawnym: Związku Zawodowego Transportowców i Drogowców, Federacji Związków Zawodowych Drogownictwa RP oraz Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Pracowników Zakładów Transportu i Maszyn Drogowych.

Związek działa na rzecz skutecznej realizacji celów statutowych swoich członków, a także w obronie interesów pracowników drogownictwa i jednostek współdziałających w budowie i utrzymaniu dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych.
Związek posiada osobowość prawną, jest reprezentatywną ogólnokrajową organizacją związkową w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych.
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest miasto Warszawa.
Zrzeszamy na zasadach dobrowolności pracowników, emerytów i rencistów drogownictwa i innych jednostek działających na rzecz budowy i utrzymania dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych poprzez jednostki organizacyjne Związku.