Art. 27 ustawy o zw. zaw

Trwają rozmowy w sprawie podziału środków na wynagrodzenia w GDDKiA między komórki organizacyjne. Kolejna tura rozmów w najbliższą środę.