Szkolenie z zakresy prawa pracy i ZFŚS

Szkolenie z zakresy prawa pracy i ZFŚS

W dniach 8 i 9 marca odbyło się spotkanie członków ZZPD RP – Sekcji pracowników GDDKiA. Z oddziałów, w których pracownicy zrzeszeni są w związku zwykle przyjechały po dwie osoby. Celem spotkania było szkolenie w zakresie zagadnień związanych z wprowadzeniem oraz funkcjonowaniem regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w GDDKiA i ustawy o ZFŚS. Omówione zostały […]