Akty prawne opiniowane przez Związek

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Opinie i uwagi do projektu ustawy prosimy przesłąć na adres poczty elektronicznej biura ZK.

Związkowy projekt ustawy o negocjacyjnym systemie ustalania przyrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców.
Opinie i uwagi do projektu ustawy zmieniającej ustawę oświadczeniach opieki … prosimy przesłąć na adres poczty elektronicznej biura ZK.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.
Opinie i uwagi do projektu ustawy zmieniającej ustawę oświadczeniach opieki … prosimy przesłąć na adres poczty elektronicznej biura ZK.